Jačanje poduzetništva u Kaknju

Odlučna borba protiv nezaposlenosti Općina Kakanj realizira brojne aktivnosti koje su usmjerene na jačanje poduzetništva i nova zapošljavanja. U svrhu razvoja poduzetništva i obrta iz Budžeta Općine Kakanj za 2013. godinu izdvojeno je 90.000 KM. Ova sredstva su opredjeljena: za realizaciju projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju” koji nezaposlenim osobama, kroz nekoliko ciklusa u toku godine, omogućava obuku u pisanju …

Kakanj – prepoznatljiv po mjerama za pokretanje i razvoj poduzetništva

Pozivamo investitore da ulažu u Kaknju Posebnu pažnju zaslužuje širok spektar pogodnosti koje su omogućene investitorima. Za gradnju objekata investitorima pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava od  naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Osim toga, pravo na poticaj u vidu oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade …

Kakanj – sredina prepoznatljiva po pogodnostima za investicije

Kvadratni metar zemljišta 1 KM Nakon okončane zakonske procedure Općina Kakanj je, po cijeni od 1 KM za kvadratni metar zemljišta,  izvršila dodjelu lokacija Poduzetničke zone “Vrtlište” na kojima će investitori graditi proizvodne i druge objekte. Trenutno je aktuelna faza podnošenja zahtjeva za izdavanje, te izdavanje urbanističkih saglasnosti za izgradnju, tako da se uskoro može očekivati početak izgradnje poslovnih objekata. …

U vremenu opće krize Kakanj je svijetli primjer

Novi obrti u Kaknju U vremenu opće krize u BiH, u beznadežnoj situaciji u kojoj veliki broj građana BiH svakodnevno ostaje bez posla, u periodu učestalih štrajkova i protesta, svaki svijetli primjer zaslužuje poseban respekt. Kakanj je jedna od rijetkih sredina u BiH koja bilježi porast registriranih obrta i srodnih djelatnosti. Tokom 2013. godine Služba za poduzetništvo Općine Kakanj izdala …

Vidljivi rezultati finansijske discipline

Izvršena stabilizacija poslovanja Tokom 2013. godine Općina Kakanj je uspjela sanirati naslijeđene budžetske probleme iz 2012. godine, te izvršiti stabilizaciju poslovanja, uskladiti trošenje sredstava sa prilivom prihoda, te zaustaviti trend poslovanja sa deficitom. Najčešći problemi sa kojima se u 2013. godini suočavala Općina Kakanj ogledaju se u smanjenom prilivu sredstava sa viših nivoa vlasti, smanjenju priliva pripadajućeg dijela PDV-a, te izostavljanju …

Osvrt na projekte u 2015. godini

Kakanj je jedna od rijetkih općina u kojima opća kriza nije zaustavila razvoj infrastrukture. Iako viši nivoi vlasti ne isplaćuju Općini Kakanj prihode u iznosu koji zakonski pripada našem gradu, ipak se u Kaknju uspijevaju pronalaziti modaliteti da se obnova i izgradnja ne zaustave. To je rezultat predanog rada, racionalnog usmjeravanja i trošenja budžetskog novca, dobrog pristupa investitorima, uvođenja stimulativnih …

Osvrt na projekte u 2016. godini

U cilju poboljšanja ekonomskog razvoja općine Kakanj kontinuirano radimo na iznalaženju potencijalnih investitora koji su spremni ulagati na području naše općine, organiziramo sastanke sa privrednicima i poljoprivrednim proizvođačima radi otklanjanja prepreka za razvoj privrede i nova zapošljavanja, promovišemo privredne resurse općine Kakanj, promovišemo razvoj poduzetništva i obrta. Pregled projekata iz 2016. godine na sljedećem linku: Osvrt na projekte 2016