Kakanj – grad sporta: Obnovljena kuglana

U Budžetu Općine Kakanj za 2013. godinu izdvojeno je 400.000 KM za sport što je veliko povećanje u odnosu na 2012. godinu kada je za sport izdvojeno 260.000 KM. Osim sportskih klubova, Općina Kakanj je podržala i nastupe uspješnih sportista iz Kaknja na međunarodnim takmičenjima. U okviru aktivnosti na rekonstrukciji sportske infrastrukture posebno je važna obnova kuglane i ugradnja savremenih …

Civilna zaštita: U svakom momentu na usluzi građanima

U 2013. godini Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala 216 intervencija. U 14 slučajeva radilo se o požaru na stambenim objektima, u dva navrata radilo se o požaru na pomoćnim objektima, zabilježeno je 35 šumskih požara, 33 intervencije su se odnosile na poplave i saobraćajne nesreće, 91 intervencija se odnosila na otključavanje stanova, sapiranje, prevoz vode itd, u 41 slučaju …

LED Rasvjeta: Počele aktivnosti na mjerenju učinka

Počele aktivnosti na mjerenju učinka U skladu sa opredjeljenjem da se kontinuirano radi na modernizaciji i širenju mreže javne rasvjete, uz težnju da se ugradnjom ekonomičnih rasvjetnih tijela umanje gotovo polumilionski godišnji računi za javnu rasvjetu, Općina Kakanj započinje aktivnosti na testiranju učinaka savremene LED rasvjete. Faza analize učinaka podrazumijeva realizaciju pilot-projekata instaliranja LED rasvjete na određenim lokacijama. Prvi pilot-projekat …

Segment zaštite životne sredine zaslužuje posebnu pažnju

Milionska ulaganja u zaštitu okoline U skladu sa temeljnim opredjeljenjem da se intenzivno i kontinuirano radi na unapređenju ekološke slike Kaknja, Općina Kakanj tokom 2013. godine  realizira nekoliko ekoloških projekata čija je ukupna vrijednost 2.152.000,00 KM. Odlučni smo u namjeri da osiguramo visok nivo komunalne higijene na području cijele općine. Svjesni smo činjenice da niko neće doći da vrši zbrinjavanje …

Kakanj – jedna od rijetkih općina u kojima opća kriza nije zaustavila razvoj infrastrukture

3.500.000 KM ulaganja Kakanj je dosanjao san, temeljito je obnovljen Dom kulture; Uspostavljen istosmjerni saobraćaj u gradskoj jezgri   Premda viši nivoi vlasti ne isplaćuju Općini Kakanj prihode u iznosu koji zakonski pripada našem gradu (npr. prihod od PDV-a, a ni sredstava za puteve od GSM licence nema, i sl), ipak se u Kaknju uspijeva pronalaziti modalitete da se obnova …

Jačanje poduzetništva u Kaknju

Odlučna borba protiv nezaposlenosti Općina Kakanj realizira brojne aktivnosti koje su usmjerene na jačanje poduzetništva i nova zapošljavanja. U svrhu razvoja poduzetništva i obrta iz Budžeta Općine Kakanj za 2013. godinu izdvojeno je 90.000 KM. Ova sredstva su opredjeljena: za realizaciju projekta “Pokreni svoj posao u Kaknju” koji nezaposlenim osobama, kroz nekoliko ciklusa u toku godine, omogućava obuku u pisanju …

Kakanj – prepoznatljiv po mjerama za pokretanje i razvoj poduzetništva

Pozivamo investitore da ulažu u Kaknju Posebnu pažnju zaslužuje širok spektar pogodnosti koje su omogućene investitorima. Za gradnju objekata investitorima pripada poticaj u vidu povrata novčanih sredstava od  naknade koja se obračunava za rentu i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. Osim toga, pravo na poticaj u vidu oslobađanja od plaćanja naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade …

Kakanj – sredina prepoznatljiva po pogodnostima za investicije

Kvadratni metar zemljišta 1 KM Nakon okončane zakonske procedure Općina Kakanj je, po cijeni od 1 KM za kvadratni metar zemljišta,  izvršila dodjelu lokacija Poduzetničke zone “Vrtlište” na kojima će investitori graditi proizvodne i druge objekte. Trenutno je aktuelna faza podnošenja zahtjeva za izdavanje, te izdavanje urbanističkih saglasnosti za izgradnju, tako da se uskoro može očekivati početak izgradnje poslovnih objekata. …

U vremenu opće krize Kakanj je svijetli primjer

Novi obrti u Kaknju U vremenu opće krize u BiH, u beznadežnoj situaciji u kojoj veliki broj građana BiH svakodnevno ostaje bez posla, u periodu učestalih štrajkova i protesta, svaki svijetli primjer zaslužuje poseban respekt. Kakanj je jedna od rijetkih sredina u BiH koja bilježi porast registriranih obrta i srodnih djelatnosti. Tokom 2013. godine Služba za poduzetništvo Općine Kakanj izdala …

Vidljivi rezultati finansijske discipline

Izvršena stabilizacija poslovanja Tokom 2013. godine Općina Kakanj je uspjela sanirati naslijeđene budžetske probleme iz 2012. godine, te izvršiti stabilizaciju poslovanja, uskladiti trošenje sredstava sa prilivom prihoda, te zaustaviti trend poslovanja sa deficitom. Najčešći problemi sa kojima se u 2013. godini suočavala Općina Kakanj ogledaju se u smanjenom prilivu sredstava sa viših nivoa vlasti, smanjenju priliva pripadajućeg dijela PDV-a, te izostavljanju …