Pomoć boračkim kategorijama i obilježavanje značajnih datuma

U svrhu isplate jednokratnih novčanih pomoći boračkim populacija isplaćen je novčani iznos od 109.325 KM. Za rad boračkih organizacija izdvojeno je 105.378,93 KM. Svi značajni datumi iz perioda Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Su dostojanstveno obilježeni. maja 2014. godine, na Dan kakanjskih dobrovoljaca “Misoča 92″, u Kaknju je organizirano predstavljanje Monografije Trećeg korpusa Armije R BiH. Monografiju su predstavili ratni komandant Trećeg …

Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj zabilježila 166 intervencija

U periodu 1. januar – 30. novembar 2014. godine Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala ukupno 166 intervencija. Od ove ukupne brojke, 22 intervencije su se odnosile na požare koji su se desili na stambenim objektima, 6 na požare na pomoćnim objektima, 10 slučajeva se odnosilo na požare u dimnjacima, 46 puta je intervenirano u slučajevima šumskih požara, 13 intervencija …

Zahvaljujući brzoj i blagovremenoj interevenciji Općinskog štaba civilne zaštite Kakanj tokom prirodne nesreće iz maja 2014. godine Kakanj nije postao grad-slučaj

Kakanj je bio jedna od prvih općina koje su donijele odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće. Od momenta proglašenja stanja prirodne nesreće počelo je kontinuirano zasijedanje Općinskog štaba civilne zaštite, konstantno prisustvo na terenu članova Štaba, te koordinacija opsežnih aktivnosti kako bi se zaštitili i spasili ljudski životi, te materijalna dobra. Angažirane su sve raspoložive snage i mehanizacije, a u …

Iz bilježnica općinskih inspektora

U periodu od 1. januara do 30. novembra 2014. godine, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj obavio je ukupno 572 inspekcijska pregleda i 294 kontrolna inspekcijska pregleda. Poduzeto je ukupno 435 preventivnih i represivnih mjera, te je uručeno ukupno 76 prekršajnih naloga. U saradnji sa Policijskom stanicom Kakanj, Odsjek za inspekcije je u 2014. godini oduzeo veću količinu prehrambenih proizvoda (margarin, …

Uvođenje reda u oblasti urbanizma i gradnje , razvoj koncepta socijalnog stanovanja, stambeno zbrinjavanje

U okviru aktivnosti na uvođenju reda u oblasti urbanizma i gradnje, Odsjek za inspekcije izvršio je tokom 2014. godine uklanjanje 9 objekata koji su izgrađeni ili postavljeni na zemljištu u državnom vlasništvu bez odobrenja za građenje. Uklonjena su  I 3 objekta na zemljištu u privatnom vlasništvu koja su predstavljala opasnost za ljude, imovinu i materijalna dobra usljed dotrajalosti. Izvršeno je …

Uspješno realizirana velika volonterska ekološka akcija „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”

Općina Kakanj se pridružila organizaciji akcije Let's do it-očistimo zemlju za jedan dan” koja je održana 7. maja 2014. godine. Akcije je rezultirala vrhunskim uspjehom obzirom da je prikupljeno 100 m3  otpada. 25. oktobra 2014. godine, u Kaknju je, kao i u drugim gradovima BiH, realizirana velika volonterska ekološka akcija „Let’s Do It – milion sadnica za 1 dan”. U …

Realiziran projekat sadnje drveća i ukrasnog grmlja u Ulici branilaca

Općina Kakanj je realizirala projekat sadnje drveća i ukrasnog grmlja uz gradsku saobraćajnicu u Ulici branilaca. Radi se o projektu čiji je cilj rekultivacija obale ispod naselja Varda, sprečavanje nepovoljnih uticaja rudničke jalovine u obalnom pojasu, te poboljšanje ekološke i estetske slike gradske jezgre Kaknja. Izvršeno je čišćenje površine od ostataka smeća i divljeg rastinja, mašinski iskop oštećenog materijala sa …

U toku aktivnosti na formiranju ekološke biblioteke

Opsežne ekološke aktivnosti koje realizira Općina Kakanj proširene su sa još jednim novitetom – formiranjem ekološke biblioteke. Aktivnosti na formiranju ekološke biblioteke realizira Gradska biblioteka Kakanj, a novčana sredstava za ovu svrhu u iznosu od 3.000 KM osigurala je Općina Kakanj. Cilj projekta je formiranje ekološkog odjeljenja biblioteke, kao posebnog odjeljenja u okviru Gradske biblioteke Kakanj, nabavkom univerzitetskih udžbenika i …

Evropska sedmica mobilnosti i Evropski dan bez automobila u Kaknju u znaku završnih radova na izgradnji biciklističke staze

Evropska sedmice mobilnosti koja se obilježava u periodu od  16.  do 22. septembra, u Kaknju je protekla u znaku završnih radova na izgradnji biciklističke staze u gradskoj jezgri Kaknja i uređenja prostora oko staze. Izvršeno je postavljanje ograde uz novoizgrađenu biciklističku stazu, te sadnja žive ograde. U budućem periodu Općina Kakanj će izvršiti postavljanje klupa uz stazu, dodatno osvijetliti pojedine …

Postizanje standard energetske efikasnosti kroz utopljavanje objekata

U proteklom periodu Općina Kakanj je realizirala brojne mjere čiji je cilj postizanje standarda energetske efikasnosti. Jedna od aktivnosti je i toplifikacija objekata kako bi se u konačnici dobile uštede energije. Nakon utopljavanja temeljito obnovljenog Doma kulture, te izdvajanja 60.000 KM sredstava za obnovu fasade i utopljavanje zgrade Općinskog suda, na području Kaknja su realizirane i aktivnosti na utopljavanju zgrade …