Kontinuirane aktivnosti na proširenju mreže daljinskog grijanja

Tokom 2014. godine u MZ Kakanj II je realiziran projekat proširenja sistema daljinskog grijanja u MZ Kakanj II. Radi se o projektu ukupne vrijednosti 815.634,50 KM. Izvođenje radova finansira Općina Kakanj kroz Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline. Cilj projekta je smanjiti zagađenje uzrokovano radom mini-kotlovnica. U realizaciju ovog projekta već je uloženo 1.500.000 KM. Projekat je nekoliko godina …

Općina Kakanj – pionir i lider u uspostavi vlastitog i od privrede nezavisnosg mjerenja kvaliteta zraka

Odsjek za zaštitu okoline Općine Kakanj pomoću vlastite mobilne monitoring stanice kontinuirano prati kvalitet zraka u Kaknju kako bi se, u slučaju potrebe, poduzele mjere na zaštiti zdravlja stanovništva. Praksa mjerenja kvaliteta zraka vlastitom mobilnom stanicom u Kaknju se primjenjuje već nekoliko godina o čemu je javnost upoznata obzirom da su u proteklim godinama poduzimane aktivnosti na zaštiti stanovništva u …

Općina Kakanj odlučna u namjeri da osigura visok nivo komunalne higijene na području cijele općine

Općina Kakanj i JP “Vodokom” Kakanj svakodnevno realiziraju aktivnosti na proširenju mreže sistema prikupljanja i odvoza otpada na teritoriji općine Kakanj. Jedna od aktivnosti je i nabavka vozila za odvoz smeća.Na lokalitetu Gradske deponije u Kaknju nedavno je predstavljen novi višenamjenski kamion-kiper marke “Iveco”. U svrhu nabavke ovog kamiona koji će služiti za odvoz smeća iz novih 5 kakanjskih mjesnih …

Realizirane brojne poticajne mjere za pokretanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Općina Kakanj realizira brojne stimulativne mjere poticaja pokretanju i razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz projekte “Pokreni svoj posao u Kaknju” i “Proširi svoj posao u Kaknju”. U saradnji sa Njemačkom nevladinom organizacijom “Help” u Kaknju se realiziraju projekti poticaja samozapošljavanju kroz dodjelu poljoprivredne mehanizacije, plastenika, te drugih vrsta opreme i alata za pokretanje malog biznisa…  U Općini Kakanj je …

U Kaknju uskoro izgradnja proizvodnih pogona za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla

U Kaknju je u 2014. godini osnovana firma “Bioorganika” koja će graditi postrojenja za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla po evropskim ekološkim standardima (investicija firme “Agroproteinka” Zagred). Krajem jula tekuće godine u Kaknju je održana javna rasprava ocjene Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju tvornice za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla i njihovih proizvoda na …

Otvorena novoizgrađena fabrika madraca “Moj san”

Kakanj je jedna od rijetkih sredina u BiH u kojoj se razvija poduzetnička inicijativa, grade nove fabrike i novi proizvodni pogoni. “Od Dana nezavisnosti do Dana državnosti”, u najkraćem bi se mogao opisati period izgradnje nove fabrike  kakanjske firme “Delibašić poliuretani” koja je 26. Novembra 2014. godine svečano otvorena u naselju Čatići, u blizini Separacije Rudnika mrkog uglja Kakanj. Vrijednost …

Općina Kakanj svijetli primjer uspješnog budžetskog poslovanja u 2014. godini

Bez obzira na brojne poteškoće koje se ogledaju u smanjenju priliva sredstava sa viših nivoa vlasti, Općina Kakanj je tokom 2014. godine uspjela ostvariti stabilizaciju Budžeta, te redovno izvršavati svoje obaveze, što je rezultat kontinuirane štednje, racionalne potrošnje i vrhunskog angažmana općinske izvršne vlasti u ostvarenju vlastitih općinskih prihoda. Očekivana realizacija Budžeta Općine Kakanj za 2014. godinu je oko 18.000.000 …

Ispravljena velika nepravda

24. juli 2014. godine – veoema značajan dan za Kakanj. Ispravljena je velika nepravda! Građani Kaknja decenijama nisu imali ni minimalnu satisfakciju zbog velike zagađenosti koja nastaje u procesu proizvodnje električne energije. Nada da može biti drugačije oživjela je prošle godine kada je pokrenuta inicijativa da termoelektrane dio svojih prihoda usmjeravaju općinama u kojima imaju svoje proizvodne kapacitete. U jakoj …