Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina Tokom 2015. godine u Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina provedeno je 150 ostavinskih rješenja, 295 ugovora koji su notarski obrađeni i dostavljeni, 20 rješenja Općinskog vijeća i Općinskog pravobranilaštva i presuda sudova, te 5.515 promjena na parcelama u katastarskom operatu. Provedene su 2.194 promjene vlasništva na parcelama u operatu za 40 …

Aktivnosti Općinskog vijeća

U 2015. godini Općinsko vijeće Kakanj održalo je 11 sjednica. Razmatrano je 179 tačaka dnevnog reda, 25 programa i planova, 22 akta o imenovanju… Postavljeno je 60 vijećničkih pitanja i pokrenuto 65 inicijativa. U okviru ukupne brojke od 179 tačaka dnevnog reda, 8 se odnosilo na budžet i rebalans budžeta. U skladu s Poslovnikom Općinskog vijeća, Općinsko vijeće razmatra i …

Održana manifestacija “Energetski EXPO”

Tokom 2015. godine u Kaknju je realizirana višednevna manifestacija „Kakanjski energetski dani 2015“ u okviru koje su održane radionice u osnovnim školama i vrtićima na području Kaknja čiji je cilj bio približiti najmlađima termin energija i efikasno korištenje energije obzirom da su to generacije od kojih očekujemo znatno veći nivo ekološke osvješćenosti. Za najmlađe su pripremljene i brojne nagrade. Centralni …

Ekološki kviz “Eko plus” na NTV IC i “Eko minute” na Radiju Kakanj

U saradnji Općine Kakanj, Nezavisne televizije IC Kakanj i nekoliko kakanjskih privrednih subjekata, u Kaknju je tokom 2015. godine veliki ekološki projekat čiji je cilj bio edukacija stanovništva o potrebi zaštite životne sredine i podizanje nivoa ekološke svijesti kod svih naraštaja građana Kaknja, a posebno kod djece i mladih. Tako je na NTV IC Kakanj pokrenut ekološki kviz “Eko plus” …

Proširenje mreže daljinskog grijanja, proširenje obima organiziranog odvoza otpada, podzemni kontejneri…

Tokom 2015. godine u Kaknju je završena realizacija projekta proširenja mreže daljinskog grijanja u MZ Kakanj. Radi se o projektu ukupne vrijednosti oko 2.300.000 KM. Projekat ima važnu ekološku dimenziju jer se njegovom realizacijom stvaraju preduslovi za gašanje značajnog broja malih kotlovnica. U toku su aktivnosti na izradi projektno-tehničke dokumentacije za proširenje sistema daljinskog grijanja u još nekoliko naselja. Paralelno …

Proširenje parking-prostora kod Doma zdravlja

U 2015. godini izvršeno je proširenje parkinga oko centralne zgrade Doma zdravlja u Kaknju. Radovi su obuhvatili proširenje prostora za parkiranje, rješavanje odvodnje oborinskih voda, uređenje šahtova i asfaltiranje. Vrijednost radova iznosila je 59.046,75 KM. Novi parking-prostor je izgrađen u podrumskim prostorijama Općine Kakanj. Ovaj parking-prostor sadrži 52 mjesta za parkiranje. Ohrabruje najava da će uskoro sa radom početi tržni …

Dječija igrališta, sportski poligoni, parkovi i fontane

U 2015. godini u gradskoj jezgri Kaknja izgrađen je sportski poligon i dječije igralište. Radove ukupne vrijednosti od 80.000 KM zajedno su finansirali Općina Kakanj i Tvornica cementa Kakanj. Ovo igralište je nastupanjem perioda hladnijeg vremena zazimljeno, odnosno dio mobilijara je uklonjen do dolaska prvih proljetnih dana. Nakon što je izvršena izgradnja i uređenje eko-parka sa dječijim igralištem u MZ …

Vodovodi i kanalizacije

Tokom 2015. godine realizirani su radovi na izgradnji vodovoda Koprivnica. Vrijednost radova iznosila je 97.961,79 KM. U svrhu realizacije prve faze izgradnje vodovoda Hrastovac utrošeno je 36.828,21 KM. Realizirani su i sljedeći projekti: čišćenje korita Trstionice, Ribnice i Zgošće – 83.749,87 KM, Gradski vodovod-prespajanje glavnih distributivnih vodova – 29.296,58 KM, izgradnja kanalizacije Papratnica – 41.985,17 KM, izgradnja kanalizacije „Stambene“ Doboj …

Ugovoreni projekti čija se realizacija očekuje u 2016. godini

U 2015. godini pripremljeno je nekoliko projekata, te zaključeno nekoliko ugovora čija realizacija slijedi u 2016. godini. Radi se o projektima: rekonstrukcija puta Kondžilo-Dom (139.847,67 KM), rekonstrukcija puta na Plandištu (40.013,51 KM), sanacija puta Stari dom-okretnica Brnjic (39.679,79 KM), sanacija puta u MZ Varda (20.000,07 KM), sanacija puta za Čizmiće (19.998,81 KM), sanacija puta Bećirhodžići-Čobe-Safundžije (40.013,88 KM), sanacija puta za …

Nove saobraćajnice, nova saobraćajna rješenja i radovi na rekonstrukciji saobraćajnica

Gradska jezgra Kaknja treba, tačnije davno je već trebala, nova saobraćajna rješenja jer su stara projektovana za 1.500 vozila koliko ih je u Kaknju bilo npr. 1979. godine, a danas ih je 10 puta više. Svi imaju pravo na neometanu vožnju kroz gradsku jezgru, pa je unapređenje saobraćajne situacije istinska potreba. Općina Kakanj uvođenjem kružnih tokova i novih saobraćajnica nastoji …