Hemodijalizni centar

U 2015. godini u Kaknju je završena izgradnja i opremanje Hemodijaliznog centra. Projekat su zajedno realizirali kakanjski privredni subjekti, Općina Kakanj, Vlada ZDK i Dom zdravlja Kaknja. Cilj je bio građanima Kaknja koji radi hemodijalize putuju u druge općine omogućiti da ovu vrstu medicinskog tretmana ostvaruju u svom gradu čime su daleke i za zdravlje opterećujuće vožnje postale prošlost.

Rekonstrukcija zgrade Općinskog suda

Općina Kakanj je novčanim iznosom od 60.000 KM finansirala radove na utopljavanju i uređenju fasade na zgradi Općinskog suda u Kaknju. Ovim izdvajanjem Općina Kakanj nastavlja realizaciju i ostvarenje koncepta energetske efikasnosti kojeg je podržala potpisivanjem sporazuma evropskih gradova “Covenant of Mayors”, te usvajanjem Održivog energetskog akcionog plana (SEAP). Kakanj je jedna od rijetkih općina u Zeničko-dobojskom kantonu koje izdvajaju sredstva za …

Ulaganje u javne objekte: Nova zgrada Općine Kakanj

U 2015. godini završena je izgradnja savremene administrativne zgrade Općine Kakanj. Nova zgrada se sastoji od podzemnih prostorija sa 52 garažna mjesta, te 3 etaže. Zgrada sadrži 5 poslovnih prostora, šalter-salu, salu za sjednice Općinskog vijeća, veliki hol, salu za vjenčanja, liftove, server-sobe, prostorije za smješaj službenika koji rade u općinskim službama i Zavodu za planiranje i izgradnju općine Kakanj, …

Podsticaji u oblasti poljoprivrede

Ukupno izdvajanje Općine Kakanj u svrhu podsticaja u oblasti poljoprivrede u 2015. godini iznosilo je 255.054,08 KM. Na ovu cifru treba dodati i 22.050 KM učešća Humanitarne organizacije “Muslim Aid” za nabavku plastenika i 46.683 KM za nabavku steonih junica, tako da se dobije cifra od 323.787,08 KM koliko su iznosila podsticajna novčana sredstva u oblasti poljoprivrede u 2015. godini. U …

Projekat „Pokreni ili proširi svoj posao u Kaknju“

Tokom 2015. godine kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” podsticaj je ostvarila 21 nezaposlena osoba koja je, uz pomoć Općine, pokrenula i registrirala vlastitu djelatnost. Podsticajna sredstva u okviru projekta “Proširi svoj posao u Kaknju” dobilo je 7 pravnih lica/obrtnika. Podsticajna sredstva za refundaciju troškova obrtničkih, trgovačkih i ugostiteljskih radnji i dijela troškova osnivanja preduzeća “d.o.o” ostvarilo je 9 …

Podsticaji za izgradnju novih objekata proizvodne i poslovne namjene

Tokom 2015. godine Općina Kakanj je isplatila 147.709 KM podsticajnih sredstava privrednim subjektima koji su gradili nove objekte proizvodne i poslovne namjene. Firmi „Delibašić-Poliuretani“ isplaćeno je 39.183, 58 KM, firmi „Kakanj petrol“ 1.424,62 KM; firmi „EU-Explosive“ Zenica 66.824,22 KM, firmi „Elektrovar“ Kakanj 39.012 KM i firmi „Energy“ 1.264,60 KM. Tokom 2015. godine firma „Trgošped“ investirala je na lokaciji Poduzetničke zone …

Više od 750.000 KM novčanih podsticajnih sredstava, 42 steone junice, 25 plastenika, motokultivatori…

U protekle tri godine zabilježen je trend porasta Budžeta Općine Kakanj. U 2012. godini izvršenje Budžeta je iznosilo 11.525.690 KM, u 2013. godini 12.719.247 KM, u 2014. godini 16.760.884 KM, dok je Budžet Općine Kakanj za 2015. godinu usvojen u iznosu od 23.037.264,92 KM. Paralelno sa rastom Budžeta, u značajnoj mjeri su povećana i izdvajanja za razvoj poduzetništva i obrta …