Civilna zaštita: Klizište Bare

Početak 2015. godine, kada se aktiviralo klizište u naselju Bare, donio je teške izazove pred sistem civilne zaštite na području Kaknja. Zahvaljujući spremnosti i požrtvovanosti vatrogasaca i policije, te drugih pripadnika sistema civilne zaštite, ali i opremljenosti kakanjskih vatrogasaca materijalno-tehničkim sredstvima, iz ruševina su spašena 3 ljudska života. Nakon nesreće promptno se reagiralo kako bi se ugroženo stanovništvo zbrinulo.