Jačanje i opremanje struktura civilne zaštite

Općina Kakanj kontinuirano radi na jačanju i materijalnom opremanju općinskih struktura civilne zaštite. Nakon nedavne nabavke puške za uspavljivanje životinja, Općina Kakanj je nedavno izvršila kupovinu prenosivog daljinski upravljanog vatrogasnog monitora – topa, nabavku vatrogasne puške, motorne pile za metal i beton, te druge opreme.

Vatrogasni monitor-top čija je tržišna vrijednost oko 11.000 KM je daljinski upravljani uređaj projektovan za rad u ekstremnim uslovima i agresivnoj okolini gdje su potrebni veliki dometi i snaga mlaza za izbacivanje. Ovaj alat ima visoku manevarsku sposobnost, te zamjenjuju ljudstvo čime se štite vatrogasci u situacijama velikog plamena i ektremno jake toplote (npr. požari na benzinskim pumpama i sl). Domet nabavljenog vatrogasnog topa je 60 m, a ovim veoma korisnim alatom daljinski se upravlja (okretanje lijevo-desno, gore-dole) regulacijom pritiska vode koja se sa vatrogasnog vozila šalje prema topu.

Nabavkom vatrogasne puške čija je tržišna vrijednost oko 8.000 KM vatrogascima je omogućeno da veoma brzo, noseći na leđima veoma efikasno sredstvo za gašenje požara, dođu do stanova na višim etažama zgrada (npr. u soliteru), te da dejstvuju sa određene distance koja neće ugroziti njihovu sigurnost obzirom na veliki domet i efikasnost vatrogasne puške.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme je oko 25.000 KM.

Podsjetimo, uz standardnu vatrogasnu opremu, kamione i cisterne, kakanjski vatrogasci su opremljeni i motornim čamcem, posjeduju i specijalno vozilo za intervencije u slučajevima saobraćajnih nesreća, a koriste i skutere za ophodnju.

Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj nedavno je od HO “World Vision BiH” dobila i donaciju vatrogasne opreme čija je ukupna vrijednost 15.000 KM (vatrogasna pumpa, naprtnjače, lampe, alpinističko uže, radne cipele, ručne radiostanice…).

Nakon nedavne nabavke puške za uspavljivanje života, realizirana je i obuka 5 polaznika u gađanju sa ovom vrstom puške. Obuka je realizirana u saradnji sa Streljačkim klubom “Ljiljan” iz Srebrenika.

Pored tri pripadnika Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj, obuku su prošli i jedan pripadnik Službe za zaštitu i spašavanje životinja (veterinarska služba) i jedan službenik u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline (stručni saradnik za stočarstvo).

Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj nedavno je, posredstvom Federalne i Kantonalne uprave civilne zaštite, dobila donaciju opreme od strane Međunarodne organizacije “Vatrogasci za međunarodne hitne slučajeve” iz Francuske. Radilo se o izolacionim aparatima za disanje, maskama za izolacione aparate, bocama za izolacioni aparat za disanje, vodič-liniji za individualnu zaštitu i alarmnom sistemu.

Obzirom na činjenicu da je proteklih godina Općina Kakanj uložila značajna sredstva u materijalno-tehničko opremanje kakanjskih vatrogasaca, te da je pomenuta donacija značajno ojačala opremljenost Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj (PVJ), izvršena je analiza opremljenosti PVJ Kakanj, te se došlo do zaključka da je moguće dio donirane opreme dalje donirati. Tako je odlukom općinskog načelnika Nermina Mandre, a u konsultacijama sa Federalnom i Kantonalnom upravom civilne zaštite, u znak solidarnosti, izvršena dodjela po dva izolaciona aparata za disanje vatrogasnim jedinicama u Olovu i Varešu.