LED Rasvjeta: Počele aktivnosti na mjerenju učinka

Počele aktivnosti na mjerenju učinka

U skladu sa opredjeljenjem da se kontinuirano radi na modernizaciji i širenju mreže javne rasvjete, uz težnju da se ugradnjom ekonomičnih rasvjetnih tijela umanje gotovo polumilionski godišnji računi za javnu rasvjetu, Općina Kakanj započinje aktivnosti na testiranju učinaka savremene LED rasvjete.

Faza analize učinaka podrazumijeva realizaciju pilot-projekata instaliranja LED rasvjete na određenim lokacijama. Prvi pilot-projekat već je započeo instaliranjem 19 rasvjetnih tijela na području Čatića (Rampa). Umjesto 12 klasičnih rasvjetnih tijela snage 150 W postavljeno je 12 LED svjetiljki snage 30 W.  Izvršena je i zamjena 7 svjetiljki snage 250 W LED svjetiljkama snage 80 W. Premda se radi o svjetiljkama koje se značajno razlikuju u snazi, efekat osvjetljenja  bi trebao biti isti ili čak bolji sa LED sistemom, a potrošnja električne energije bi se trebala značajno smanjiti.

Nakon dvomjesečnog praćenja učinaka LED rasvjete i postignutih ušteda, Općina Kakanj će raspolagati relevantnim pokazateljima na osnovu kojih će biti moguće definirati dalje smjernice u smislu raspisivanja tendera za nabavku i ugradnju LED rasvjete na području općine Kakanj.