Nadzorni audit švicarske certifikacijske kuće SGS potvrdio: Općina Kakanj nosilac prestižnog standarda ISO 9001:2008

Švicarska certifikacijska kuća SGS (Sociėtė Gėnėrale de Surveillance SA), sa sjedištem u Ženevi, izvršila je u septembru 2013. godine, putem svog  sarajevskog predstavništva, nadzorni audit u Općini Kakanj, kako bi se provjerilo da li su sve procedure usklađene sa zahtjevima  standarda ISO 9001:2008.

Nadzorni audit je potvrdio da je Općina Kakanj efektivno primijenila planirani sistem upravljanja, da je sistem upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije i te da je u skladu sa zahtjevima standarda.

Podsjetimo, SGS je dodijelio Općini Kakanj certifikat ISO 9001:2008 za aktivnost “Realizacija lokalne uprave i samouprave”. Certifikat važi do 26. jula 2014. godine i ostaje na snazi pod uslovom zadovoljavajućih rezultata nadzornih audita.

Dobijanje certifikata i potvrda nadzornog audita da se poštuje standard ISO 9001:2008, za Općinu Kakanj predstavlja veliku čast i zadovoljstvo, ali i obavezu da se nastavi putem kontinuiranog poboljšanja kvalitete pružanja usluga građanima općine Kakanj.