Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Tokom 2016. godine u Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina izvršeno je provođenje na serveru 662 rješenja o nasljedstvu, 299 ugovora o kupoprodaji, 165 ugovora o poklonu i 109 rješenja koja je dostavio Odsjek za imovinsko-pravne poslove.

Provedeno je 266 promjena vlasništva na parcelama, izdata su 944 uvjerenja o posjedovanju nekretnina po raznim osnovama, izdato je 1.305 prepisa posjedovnih listova, izdato je 1.526 kopija katastarskog plana, provedena su 292 rješenja suda, realizirano je 198 cijepanja parcela na terenu i 47 uplanjenja objekata…

Ukupna brojka obrađenih i zaključenih predmeta u Odsjeku je 4.621, a Odsjek je naplatio 124.875 KM obračunatih novčanih potraživanja.

Krajem 2016.godine Odsjek je realizirao aktivnosti na harmonizaciji zemljišnih knjiga u tri katastarske općine – Čatići, Kakanj i Doboj koje obuhvataju 9.846 parcela. Radi se o pilot projektu Federalne geodetske uprave Sarajevo u okviru kojeg je građanima omogućeno da bez plaćanja sudskih i drugih taksi riješe imovinsko-pravni status svojih nekretnina.

Iz obimnog statističkog prikaza godišnjih aktivnosti  Odsjeka za imovinsko-pravne i stambene poslove izdvajamo nekoliko stavki. U 2016. godini realizirano je 5 predmeta utvrđivanja javnog interesa,  9 predmeta prodaje zemljišta u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima F BiH, obrađena su 2 predmeta utvrđivanja prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, 11 predmeta usklađivanja katastarskog stanja, 2 predmeta davanje imovine na upravljanje, korištenje i održavanje…

Jedan stan je vraćen u posjed vlasnicima. Doneseno je 5 rješenja o imenovanju prinudnog upravitelja. Do sada su zaključeni ugovori sa upraviteljima za 97 zgrada u Kaknju, a ukupno je doneseno 49 rješenja o imenovanju prinudnog upravitelja.

Odsjek kontinuirano radi, zajedno sa donatorima, na realizaciji projekata izgradnje zgrada socijalnog stanovanja u naselju Varda u koje se zbrinjavaju socijalno ugrožene porodice Roma. U 2016.godini realizirane su aktivnosti na izgradnji pete po redu zgrade, a očekuje se i skoro okončanje radova. U toku su i aktivnosti na osiguranju novčanih sredstava kako bi se i u slijedećoj godini, također uz pomoć donatora, uz učešće Općine Kakanj, izgradila i šesta zgrada. Paralelno sa ovim aktivnostima Odsjek je, zajedno sa donatorima, radio i na pripremi projekta uređenja zone oko novoizgrađenih zgrada socijalnog stanovanja u naselju Varda. Cilj projekta koji nosi naziv “Oaza” je prostor oko ovih zgrada i prostor oko pomoćnog stadiona FK “Rudar” pretvoriti u edukativni zabavni park i igralište. Realizacija projekta je u toku.

Odsjek je pokrenuo i aktivnost u okviru koje je pozvao fizička i pravna lica koja su zauzela i uzurpirala manje površine državnog zemljišta koje se nalazi u neposrednoj blizini njihovog privatnog zemljišta i izgrađenih objekata da podnesu prijavu o zauzimanju državnog zemljišta, te pismeno izraze interes za državno zemljište s kojim graniče, a sve sa ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa važećim zakonima.