Općina Kakanj razvija koncept savremenih administracija koji kaže “Putuju podaci, a ne građani”

Kroz Centar za pružanje usluga u 2014. godini prošlo je oko 90.000 građana. Izvršeno je 66.573 ovjera  potpisa, rukopisa i prepisa, te autentičnosti rukopisa ili potpisa na punomoći, zaprimljeno je 9.567 zahtjeva građana, izdato je 19.710  izvoda i uvjerenja iz matičnih evidencija, izvršeno je 28.000 elektronskih provjera podataka građana u matičnim knjigama… Tokom 2014. godine na području općine Kakanj obavljena su 224 vjenčanja.

Nakon uvođenja prakse izdavanja rodnih listova i drugih izvoda iz matičnih knjiga bez roka važenja, te nakon omogućavanja da se u Kaknju mogu dobiti rodni listovi i drugi izvodi iz matičnih knjiga bez obzira što je osoba rođena ili je zasnovala brak u nekoj drugoj općini, građanima Kaknja predstavljamo još jedan novitet i administrativnu olakšicu.

Umjesto ranije prakse po kojoj su novorođenčad upisivana u matične knjige rođenih u mjestu rođenja, sada će se upis u matične knjige rođenih vršiti prema prebivalištu majke.

Dakle, sva djeca koja se rode u Kantonalnoj bolnici Zenici ili u nekom drugom gradu ili općini, bit će upisana u matičnu knjigu rođenih u Kaknju ukoliko majka novorođenčeta ima prebivalište na području općine Kakanj.

Uvedene su i administrativne olakšice u pogledu upisa u matične knjige umrlih. Prema novoj praksi umrle osobe će se upisivati u matičnu knjigu umrlih prema mjestu svoga prebivališta koje su imale pred smrt.

Prema ranijoj praksi, umrle osobe su upisivane u matičnu knjigu umrlih u općini u kojoj je smrt nastupila, pa su, ilustracija radi, porodice umrlih iz Kaknja morale po neophodnu dokumentaciju za umrlo lice putovati npr. do Zenice ako je član njihove porodice umro u Kantonalnoj bolnici Zenica ili do Tešnja ukoliko je smrt  nastupila u Općoj bolnici Tešanj. Dakle, ova praksa sada će biti prošlost jer će se umrla lica koja su pred smrt imala prebivalište u Kaknju upisivati u matičnu knjigu umrlih u Općini Kakanj bez obzira što je smrt nastupila u Zenici, Sarajevu, Tešnju ili u nekom drugom mjestu.

Općina Kakanj svakodnevno razvija koncept savremenih administracija koji kaže “Putuju podaci, a ne građani”.

U Ulici branilaca u Kaknju odvijaju se intenzivni radovi na izgradnji zgrade Općine Kakanj.

Prethodno je izvršena izgradnja potpornog zida, te drugi radovi koji su bili preduslov za početak izgradnje novog administrativnog objekta u Kaknju.

Nakon decenija pružanja usluga građanima u objektu koji je vlasništvo RMU Kakanj, nakon brojnih opravdanih sugestija i kritika da stara i trošna zgrada zbog arhitektonskih barijera ne pruža mogućnost da se građanima s posebnim potrebama omogući pristup svim službama koje pružaju usluge, donesena je odluka o izgradnji nove zgrade Općine Kakanj.

Vrijednost Ugovora o izvođenju grubih građevinskih radova na izgradnji zgrade Općine Kakanj u prvoj fazi iznosi 2.002.755 KM. Izvođač radova je Konzorcij “ITC” Zenica i “Trgošped” Kakanj.

Radovi se finansiraju iz sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora koji su bili u vlasništvu Općine Kakanj. Ova sredstva mogu biti utrošena samo za izgradnju novih objekata u vlasništvu Općine.

U budućoj zgradi planirane su podrumske prostorije sa 52 mjesta za parkiranje. U suterenu će biti smještena šalter-sala, sala za vjenčanja i šest poslovnih prostora. Bit će građene i tri etaže u kojima će biti radni prostori za općinske službe, sale za sastanke, sala za sjednice Općinskog vijeća, a objekat će sadržavati i veliki hol. U jednom dijelu potkrovlja bit će izgrađena otvorena terasa.