Općina Kakanj svakodnevno ostvaruje i kontinuirano jača dvosmjernu komunikaciju sa građanima

U domeni razvoja participativnih mehanizama, pokrenuta je službena web-stranica koja se redovno ažurira, otvorena je opcija komentiranja vijesti na službenoj web-stranici, redovno se na adrese tridesetak medijskih kuća i novinara šalju informacije iz Općine, sa građanima se svakodnevno komunicira putem Facebookprofila Općine Kakanj…

Cilj je da se svakodnevno ostvaruje i kontinuirano jača dvosmjerna komunikacija sa građanima.

Svi općinski službenici su na usluzi novinarima, a radi se i na povećanju stepena profesionalnosti i ljubaznosti na šalterima i drugim općinskim službenim prostorijama.

Općina Kakanj sa ponosom ističe i svoj prestižni status „Beacon (svjetionik) općine“ kojeg je Kaknju dodijelio, u petom krugu „Beacon scheme“, koja ima takmičarski karakter, Savez općina i gradova F BiH za oblast „Položaj i uloga mjesnih zajednica u jedinicama lokalne samouprave“.

Švicarska certifikacijska kuća SGS (Sociėtė Gėnėrale de Surveillance SA), sa sjedištem u Ženevi, dodijelila je Općini Kakanj certifikat ISO 9001:2008 za aktivnost “Realizacija lokalne uprave i samouprave”. Općina Kakanj je uspješno prošla i procese recertifikacije.

Općina Kakanj je sa zadovoljstvom prihvatila prijedlog da učestvuje u projektu “Participativno budžetiranje”. Cilj projekta kojeg realizira Humanitarna organizacija “World Vision BIH” je osnažiti lokalne nevladine organizacije, organizacije civilnog društva i same građane da preuzmu važnu ulogu u odlučivanju o tome kako će javni novac biti utrošen na projekte i usluge u njihovoj zajednici.