Stambeno zbrinjavanje i razvoj koncepta socijalnog stanovanja

Tokom 2015. godine Općina Kakanj je izvršila isplatu novčane pomoći u svrhu stambenog zbrinjavanja 10 porodica koje su ostale bez domova usljed aktiviranja klizišta u naselju Bare. Redovno su izvršavane i aktivnosti na administrativnom posredovanju pri potpisivanju ugovora i realizaciji sredstava koja je odobravao Federalni fond za pomoć nastradalima od poplava F BiH u svrhu stambenog zbrinjavanja. U skladu sa odobrenim i uplačenim sredstvima 10 korisnika pomoći se opredijelilo za izgradnju stambenog objekta, dok je 8 korisnika pomoći odabralo rješavanje stambenog pitanja kupovinom druge nekretnine.

Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice je izvršilo dodjelu građevinskog materijala za 14 porodica za saniranje šteta na objektima koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće u 2014. godini.

U 2015. godini završena je izgradnja i useljavanje dvije zgrade socijalnog stanovanja koje su namijenjene socijalno ugroženim porodicama Roma. U zgradu koju su zajedno izgradili Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općina Kakanj useljene su 4 porodice, dok je u zgradu koju su izgradili Humanitarna organizacija „Hilfswerk“ i Općina Kakanj useljeno 10 porodica. Izgradnja novih objekata za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica Roma rezultira stvaranjem uslova za rušenje bespravno izgrađenih i neuslovnih objekata u naselju Varda. U proteklom periodu uklonjeno je nekoliko ovakvih objekata. Značajna novčana sredstva koja su došla u Kakanj su rezultat ozbiljnog pristupa općinske administracije rješavanju problema stanovanja u naselju Varda, te nastojanja da se ova lokacija urbanizira i uredi, što su donatori prepoznali, te u konačnici uvrstili Kakanj među općine u kojima će graditi stambene jedinice za Rome.