Transparentnost i komunikacija sa građanima: Uspostavljeni modaliteti dvosmjerne komunikacije

Uspostavljeni modaliteti dvosmjerne komunikacije

Stepen ostvarene demokratičnosti u jednoj zajednici mjeri se, između ostalog, i učešćem građana u procesu donošenja odluka koje su od općeg interesa. Kako bismo osigurali osnovne pretpostavke za uključivanje građana u ove procese, u skladu sa principom “Informiran – educiran – aktivan”, trudili smo se u proteklom periodu  da kontinuirano izvještavamo o svim aktivnostima općinskog organa uprave, a uspostavljali smo i alate dvosmjerne komunikacije kako bi se čuo glas građana. Službena web-stranica je redovno ažurirana, komunicirali smo sa građanima putem Facebook-a, svakodnevno smo na e-mail adrese medija u BiH slali informacije iz Kaknja, svakodnevno smo bili na usluzi novinarima…

Općina Kakanj će nastaviti jačati transparentnost rada i razvijanje participativnih mehanizama kako bi se građani što više uključivali u procese donošenja odluka koje su od općeg interesa.

Općina Kakanj u partnerstvu sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) I Ministarstvom za ekonomske poslove Švicarske, organizirala je besplatno finansijsko i pravno savjetovanje za prezadužene osobe.

Savjetovanje se  održava utorkom i četvrtkom, od 13.30 do 15.30 sati, u maloj sali Općine Kakanj.

Savjetovanje je namijenjeno osobama koje ne mogu vraćati svoje kredite, koje imaju dilemu kako se ponašati kada finansijska institucija promijeni uslove kreditnog ugovora, osobe koje ne znaju šta činiti kada dužnik ne otplaćuje dugovanja pa to mora činiti žirant…