Planovi za budućnost: Novi razvojni projekti

Novi razvojni projekti U budućem period nastavljamo intenzivno jačati poduzetništvo, jačati infrastrukturu, realizirati ekološke projekte poput uvođenja sistema integralnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada, te širenja mreže daljinskog grijanja, realizirati projekat zamjene rasvjetnih tijela javne rasvjete LED tehnologijom, nastavljamo i pripremati nove poslovne zone, podsticati poljoprivredne proizvođače… U budućem periodu naše aktivnosti će biti fokusirane i na osnivanje muzeja, galerije i …

Rijedak slučaj velike efikasnosti rada organa vlasti u BiH: Ostvarenje plana 300 %

Od 30. novembra 2012. godine kada je održana konstituirajuća sjednica, Općinsko vijeće Kakanj je održalo 14. sjednica. Brojne tačke dnevnog reda su bile razmatrane, njihova konačna brojka iznosi 265. Programom rada Općinskog vijeća bilo je planirano razmotriti tačke dnevnog reda čiji ukupan zbir iznosi 90 , međutim ostvarenje je gotovo 3 puta veće što govori o velikoj efikasnosti izvršne vlasti, …

Nadzorni audit švicarske certifikacijske kuće SGS potvrdio: Općina Kakanj nosilac prestižnog standarda ISO 9001:2008

Švicarska certifikacijska kuća SGS (Sociėtė Gėnėrale de Surveillance SA), sa sjedištem u Ženevi, izvršila je u septembru 2013. godine, putem svog  sarajevskog predstavništva, nadzorni audit u Općini Kakanj, kako bi se provjerilo da li su sve procedure usklađene sa zahtjevima  standarda ISO 9001:2008. Nadzorni audit je potvrdio da je Općina Kakanj efektivno primijenila planirani sistem upravljanja, da je sistem upravljanja …

Transparentnost i komunikacija sa građanima: Uspostavljeni modaliteti dvosmjerne komunikacije

Uspostavljeni modaliteti dvosmjerne komunikacije Stepen ostvarene demokratičnosti u jednoj zajednici mjeri se, između ostalog, i učešćem građana u procesu donošenja odluka koje su od općeg interesa. Kako bismo osigurali osnovne pretpostavke za uključivanje građana u ove procese, u skladu sa principom “Informiran – educiran – aktivan”, trudili smo se u proteklom periodu  da kontinuirano izvještavamo o svim aktivnostima općinskog organa …

Kontinuirano unapređenje kvalitete pružanju usluga građanima

Izdavanje izvoda trajnog karaktera Tokom 2013. godine u Kaknju su obavljena 232 vjenčanja. U Centru za pružanje usluga građanima (šalter-sala) izvršene su 59.543 ovjere potpisa, prepisa i rukopisa. Kroz Djelovodnik predmeta i akata provedeno je 4.915 predmeta. Primljeno je 65.000 stranaka. 2013. godina će biti zapamćena po uvođenju trajnih izvoda iz matičnih knjiga. Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga bez roka …

Boračko-invalidska zaštita: Redovno izvršavanje obaveza

U Službi za boračko-invalidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike tokom 2013. godine obrađen je 6.081 predmet. Zaprimljen je i obrađen 2.241 zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć pripadnicima boračkih kategorija, te je za ovu svrhu isplaćeno 96.515 KM. Pitanja boraca su u nadležnosti ZDK i F BiH, no Općina Kakanj je ipak, cijeneći položaj ove populacije, izdvojila značajan iznos kako …

Inspekcijski poslovi: Borba protiv bespravne gradnje

Nakon decenija izbjegavanja suočavanja sa problemima bespravne gradnje, 2013. godinu u Kaknju obilježile su aktivnosti na uvođenju reda u oblasti gradnje. U proteklih nekoliko mjeseci u gradskoj jezgri Kaknja, po nalogu općinske inspekcije, izvršeno je uklanjanje 36 bespravno izgrađenih i postavljenih garaža, dva kioska, te nekoliko drugih bespravno postavljenih predmeta (reklamni panoi i sl). Jasno je da  bespravna gradnja postoji …

Socijalna zaštita: Dokazana briga o svim članovima zajednice

Putem Centra za socijalni rad Kakanj realizirana su značajna novčana sredstva Budžeta Općine Kakanj za stalnu socijalnu pomoć i druge oblike pomoći. Općina Kakanj je jedina od nekoliko općina Centralne Bosne koja je izvršila svoje obaveze prema Dnevnom centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Dobrinju (Visoko) koji brine o pomenutoj populaciji sa područja nekoliko općina. O ovoj …

Obrazovanje u Kaknju: Izvršene sve obaveze prema školarcima

U svrhu sufinansiranja prevoza za 298 učenika srednjih škola i 30 studenata u školskoj/akademskoj 2012/2013. godini u Budžetu Općine Kakanj opredijeljen je iznos od 215.000 KM. U školskoj/akademskoj 2013/2014. godini povlastice za prevoz koristi ukupno 325 učenika i studenata. Općina Kakanj plaća troškove prevoza za učenike srednjih škola i studente u iznosu od 100 % i 50%, ovisno od kategorije …

Kulturno-sportska manifestacija „Kakanjski dani“: Pohvale za kvalitet sadržaja

Protekla godina obilježena je posve novom i kvalitetnijom organizacijom Kulturno-sportske manifestacije „Kakanjski dani“. Kakanj je 4 dana bio u žiži interesiranja lokalne i šire javnosti, a organizacija i kvalitet sadržaja su zadobili simpatije i pohvale građana. Tokom 2013. godine, svi značajni datumi iz prošlosti Kaknja i BiH su dostojanstveno obilježeni, Općina  je podržala odlazak djece na Kid's festival u Sarajevo, …