Planovi za budući period

U budućem periodu nastavit ćemo raditi ubrzanim tempom. Uz brojne razvojne projekte i aktivnosti na privlačenju investicija, te jačanju poduzetništva, Kakanj će dobiti podzemne kontejnere, proširenu i obnovljenu Sportsku dvoranu, nove sportske poligone i dječija igrališta, nova saobraćajna rješenja, video-nadzor od Kraljeve Sutjeske do Bilješeva i brojne druge novitete.

Stambeno zbrinjavanje i razvoj koncepta socijalnog stanovanja

Tokom 2015. godine Općina Kakanj je izvršila isplatu novčane pomoći u svrhu stambenog zbrinjavanja 10 porodica koje su ostale bez domova usljed aktiviranja klizišta u naselju Bare. Redovno su izvršavane i aktivnosti na administrativnom posredovanju pri potpisivanju ugovora i realizaciji sredstava koja je odobravao Federalni fond za pomoć nastradalima od poplava F BiH u svrhu stambenog zbrinjavanja. U skladu sa …

Jačanje i opremanje struktura civilne zaštite

Općina Kakanj kontinuirano radi na jačanju i materijalnom opremanju općinskih struktura civilne zaštite. Nakon nedavne nabavke puške za uspavljivanje životinja, Općina Kakanj je nedavno izvršila kupovinu prenosivog daljinski upravljanog vatrogasnog monitora – topa, nabavku vatrogasne puške, motorne pile za metal i beton, te druge opreme. Vatrogasni monitor-top čija je tržišna vrijednost oko 11.000 KM je daljinski upravljani uređaj projektovan za …

Povećanje broja intervencija u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu

U 2015. godini Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je imala 196 intervencija što je za 30 intervencija više u odnosu na 2014. godinu. U 2015. godini došlo je do povećanja broja intervencija u slučajevima saobraćajnih nesreća i požara na motornim vozilima. Ukupna brojka ove vrste požara u 2015. godini iznosi 12, dok je u 2014. godini iznosila 6. Došlo je i …

Civilna zaštita: Klizište Bare

Početak 2015. godine, kada se aktiviralo klizište u naselju Bare, donio je teške izazove pred sistem civilne zaštite na području Kaknja. Zahvaljujući spremnosti i požrtvovanosti vatrogasaca i policije, te drugih pripadnika sistema civilne zaštite, ali i opremljenosti kakanjskih vatrogasaca materijalno-tehničkim sredstvima, iz ruševina su spašena 3 ljudska života. Nakon nesreće promptno se reagiralo kako bi se ugroženo stanovništvo zbrinulo.

Odsjek za inspekcije

U periodu 1. januar – 30. novembar 2015. godine inspektori iz Odsjeka za inspekcije Općine Kakanj poduzeli su ukupno 4.734 inspekcijske radnje. U okviru ove brojke,  885 inspekcijskih radnji se odnosi na inspekcijske preglede, a 369 na kontrole izvršenja izrečenih mjera. Obavljeno je 818 razgovora sa građanima sa ciljem davanja stručnih savjeta. U pomenutom periodu sačinjeno je 1.249 zapisnika. Poduzete …

Četiri domaće i 15 gostujućih predstava, Festival “VIVA”, 3.584 posjete Muzeju Kaknja, “Kakanjski dani”…

Tokom 2015. godine Kakanj je postao festivalski grad. U okviru “VIVA” festivala religijskog, ekološkog i turističkog dokumentarnog filma koji je održan krajem maja u Kaknju je prikazano 99 filmova iz tri kategorije. U okviru redovne filmskoprikazivačke djelatnosti kakanjska publika je tokom 2015. godine u svom Domu kulture imala priliku pogledati 15 velikih filmskih ostvarenja. U okviru Javne ustanove za kulturu i obrazovanje …

Boračko-invalidska zaštita

Premda nadležnost za pružanje pomoći boračkim populacijama imaju ministarstva za boračka pitanja ZDK i F BiH, Općina Kakanj nastoji da iz svog budžeta pomogne boračkim populacijama. Jedan od načina pomaganja su i jednokratne novčane pomoći. Tokom 2015. godine za jednokratne novčane pomoći boračkim populacijama isplaćeno je oko 100.000 KM. Osim toga, Općina Kakanj finansira i rad boračkih udruženja. Ova udruženja kroz svoj rad, iz dijela …

Mladi, stipendije, značajni datumi

Tokom 2015. godine Općina Kakanj je izvršila sve obaveze u pogledu isplate općinskih stipendija za učenike srednjih škola i studente. Za samo četiri mjeseca od završetka konkursne procedure isplaćeno je svih 8 rata općinske stipendije za studente. Za stipendije je izdvojeno 135.000 KM. Općina Kakanj finansira i prijevoz učenika i studenata u iznosu od 100 % ili 50 % u ovisnosti …

Rekordnih 750.000 KM izdvajanja za sport

U okviru ove cifre, transfer za sport je realiziran u iznosu od 349.671,17 KM. Stepen realizacije ove budžetske stavke iznosi 99,9 % obzirom da je plan iznosio 350.000 KM. U okviru izdvajanja za sport, 195.750 KM je realizirano u svrhu plaćanja troškova za korištenje objekata JP “Kakanj-sport”. Stepen realizacije ove budžetske stavke iznosi 97,87 % obzirom da je plan bio izdvojiti …