PVJ Kakanj zabilježila 129 intervencija, 67 intervencija manje u odnosu na prošlu godinu

Tokom 2016.godine Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj (PVJ) je imala ukupno 129 intervencija što je za 67 intervencija manje u odnosu na prošlu godinu. Ovakvi pozitivni rezultati su posljedica adekvatnog provođenja preventivnih mjera u oblasti zaštite od požara i posljedica porasta svijesti građana o opasnostima koje prijete u slučaju nastanka požara. Međutim, brojka šumskih požara i požara suhe trave i niskog …

Inspekcija zaprimila 335 inicijativa-prijava savjesnih građana, umjesto planiranih 4.000 KM vrijednost izdatih novčanih kazni dosegla cifru od 24.760 KM

Tokom 2016.godine Odsjek za inspekcije Općine Kakanj izdao je ukupno 133 prekršajna naloga u ukupnoj vrijednosti od 24.760 KM što je za 6 puta više u odnosu na ranije definiranu plansku projekciju da se u Budžet Općine Kakanj po osnovu kažnjavanja iz nadležnosti inspekcije uplati 4.000 KM. Općinska inspekcija je obradila ukupno 642 predmeta. Zaprimljeno je i obrađeno 335 inicijativa-prijava …

32 predstave (4 iz vlastite produkcije), 12 filmova, festivali, “Kakanjski dani”, “Bilo jednom na Balkanu”…

Tokom 2016.godine u kakanjskom kinu prikazano je 12 filmova – 11 stranih i jedan iz domaće produkcije. U kakanjskom kinu zabilježeno je 2.950 gledatelja. U Domu kulture Kakanj odigrane su 32 predstave od kojih su 4 iz vlastite produkcije Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj (JU KSC). Predstave je posjetilo 6.800 građana. Kakanj je i ove godine bio domaćin VIVA film …

Boračko-invalidska zaštita

Premda nadležnost za pružanje pomoći boračkim populacijama imaju ministarstva za boračka pitanja ZDK i F BiH, Općina Kakanj nastoji da iz svog budžeta pomogne boračkim populacijama. Jedan od načina pomaganja su i jednokratne novčane pomoći. Tokom 2016. godine za jednokratne novčane pomoći boračkim populacijama isplaćeno je 100.490 KM. Osim toga, Općina Kakanj finansira i rad boračkih udruženja. Ova udruženja kroz svoj rad, iz dijela sredstava …

Isplaćene općinske stipendije, osigurana sredstva za prijevoz učenika i studenata, podrška za centre za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama, nagrade za učenike generacije…

Općina Kakanj svake godine dodjeljuje stipendije i studentima i učenicima srednjih škola, što je rijetkost jer stipendije za studente obično dodjeljuju kantonalna ministarstva koja su nadležna za oblast obrazovanja, dok su rijetke ili gotovo da nema lokalnih zajednica koje stipendiraju učenike srednjih škola. Kakanjski studenti koji ostvaruju izvanredne rezultate pravo na stipendiju ostvaruju automatski bez bodovanja. Također, automatski bez bodovanja pravo …

Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Tokom 2016. godine u Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina izvršeno je provođenje na serveru 662 rješenja o nasljedstvu, 299 ugovora o kupoprodaji, 165 ugovora o poklonu i 109 rješenja koja je dostavio Odsjek za imovinsko-pravne poslove. Provedeno je 266 promjena vlasništva na parcelama, izdata su 944 uvjerenja o posjedovanju nekretnina po raznim osnovama, izdato je 1.305 prepisa posjedovnih listova, izdato …

Općinsko vijeće Kakanj razmatralo 131 tačku dnevnog reda, uveden “eParlament sistem” koji omogućava glasanje elektronskim putem

U 2016. godini Općinsko vijeće Kakanj održalo je 8 sjednica. Razmatrana je 131 tačka dnevnog reda, 26 programa i planova, 38 izvještaja… Postavljeno je, odnosno pokrenuto, 71 vijećničko pitanje i inicijativa. U okviru ukupne brojke od 131 tačke dnevnog reda, 3 se odnosilo na budžet i rebalans budžeta. Tokom 2016.godine Općina Kakanj je uvela “eParlament sistem” koji omogućava glasanje vijećnika elektronskim …

Više od 2 miliona KM ulaganja u ekološke projekte, oprema za reciklažno dvorište, podzemni kontejneri, ekološki kviz, solarna klupa…

Tokom 2016.godine Općina Kakanj je vlastitim ljudskim i finansijskim resursima osmislila, isprojektovala, nabavila i na području užeg gradskog jezgra ugradila 25 podzemnih kontejnera na 12 lokacija. Ovaj novi koncept odlaganja komunalnog otpada je pokazao puno pozitivnih efekata. Osim toga, izvršena je nabavka i ugradnja grajfera na postojeće vozilo za odvoz komunalnog otpada čime su osigurani uslovi za pražnjenje podzemnih kontejnera. Realizacija ovog …

Park prijateljstva, igralište u MZ Kakanj 2, asfaltirana dva sportska poligona na Bočici, počela realizacija projekta “Oaza”

U 2016.godini u gradskoj jezgri Kaknja izgrađen je Park prijateljstva koji obuhvata sportski poligon i dječije igralište. Park je izgrađen zahvaljujući novčanoj donaciji bratske Općine Aliağa u iznosu od 100.000 KM. U drugoj polovini 2016.godine započeli su radovi na izgradnji igrališta u blizini OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u MZ Kakanj 2. Igralište se gradi zahvaljujući novčanoj donaciji Tvornice cementa Kakanj u …