Osvrt na aktivnosti Općinskog štaba civilne zaštite i Službe civilne zaštite Općine Kakanj u 2017.godini: Godina velikih izazova!

U 2017.godini Kakanj se suočio sa dva nova velika izazova – klizištima na lokalitetu Malješ, te u zoni odlagališta jalovine Površinskog kopa “Vrtlište” Rudnika mrkog ulja Kakanj. Nakon pokretanja klizišta na lokalitetu Malješ početkom marta 2017.godine, brzom i efikasnom akcijom Općinskog štaba civilne zaštite Kakanj realizirane su promptne mjere kojima je zaustavljeno kretanje klizne mase, nakon čega je, kroz obimne …

U odnosu na 2015. i 2016.godinu povećan ukupan broj poduzetih preventivnih i represivnih inspekcijskih mjera, povećan i ukupan iznos izrečenih novčanih kazni, a smanjen broj žalbi građana u vezi postupanja općinske inspekcije

U periodu 1.1-30.11.2017.godine, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je izvršio 284 inspekcijska pregleda po planu, 365 po zahtjevu/inicijativi, 196 po prijavi/nalogu, a izvršene su i 384 kontrole mjera. Sačinjena su 1.642 zapisnika. Sačinjeno je i ispostavljeno 590 rješenja koja sadrže preventivne mjere, te 318 rješenja kojima su propisane represivne mjere. U pogledu broja poduzetih preventivnih mjera, zabilježeno je rast ukupnog broja za …

Brojke na koje Kakanjci mogu biti ponosni: 8.000 posjeta na predstavama (1.200 više nego u 2016.godini), 23 izvedbe kakanjskih predstava, filmove gledalo 4.500 gledalaca (1.500 više nego u 2016.godini)

Tokom 2017.godine u kakanjskom kinu, u parku Doma kulture, te u školskom centru “Europa” prikazano je 11 stranih filmova (6 za odrasle i 5 za djecu) i jedan iz domaće produkcije. U kakanjskom kinu zabilježeno je 4.500 gledalaca što je za 1.500 više u odnosu na prošlu godinu. U 2017.godini je upriličena i premijera dokumentarnog filma „50 godina javne ustanove – Dom naših …

Uporedni pokazatelji 2013 – 2017.godina: Izdvajanja Ministarstva za boračka pitanja ZDK za braniteljske populacije u Kaknju povećana za skoro pola miliona KM, značajno povećana i izdvajanja Općine Kakanj za istu svrhu

Premda nadležnost za pružanje pomoći boračkim populacijama imaju ministarstva za boračka pitanja ZDK i F BiH, Općina Kakanj nastoji da iz svog budžeta pomogne boračkim populacijama. Jedan od načina pomaganja su i jednokratne novčane pomoći. Tokom 2017. godine za jednokratne novčane pomoći boračkim populacijama isplaćeno je 99.300 KM. Osim toga, Općina Kakanj finansira i rad boračkih udruženja. Ova udruženja kroz svoj rad, iz dijela sredstava …

Isplaćene općinske stipendije, osigurana sredstva za prijevoz učenika i studenata, nagrade za učenike generacije, novo vozilo za potrebe Doma zdravlja…

Općina Kakanj svake godine dodjeljuje stipendije i studentima i učenicima srednjih škola, što je rijetkost jer stipendije za studente obično dodjeljuju kantonalna ministarstva koja su nadležna za oblast obrazovanja, dok su rijetke ili gotovo da nema lokalnih zajednica koje stipendiraju učenike srednjih škola. Kakanjski studenti koji ostvaruju izvanredne rezultate pravo na stipendiju ostvaruju automatski bez bodovanja. Također, automatski bez bodovanja pravo …

Veliki uspjeh: 1.000.000 KM ulaganja u sport, 5 premijerligaša, sportski poligoni na Bočici, novi savremeni LED semafor u sportskoj dvorani, počela izgradnja nove sportske dvorane…

U Budžetu Općine Kakanj za 2017.godinu transfer za sport planiran je u iznosu od 750.000 KM, a realizacija iznosi 100 %, što znači da je ovogodišnje izdvajanje Općine Kakanj za kakanjske sportske klubove za čak 258.609 KM veće u odnosu na 2016.godinu i čak 400.000 KM veće u odnosu na 2015.godinu. Raspodjela sredstava sportskim klubovima izvršena je na osnovu dostavljenih programa rada …

Obimne radne aktivnosti Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina

Tokom 2017. godine u Odsjeku za geodetske poslove i katastar nekretnina provedeno je 365 promjena vlasništva na parcelama (100 više u odnosu na 2016.godinu), izdato je 738 uvjerenja o posjedovanju nekretnina po raznim osnovama, izdato je 2.000 prepisa posjedovnih listova (695 više nego u 2016.godini), izdato je 1.008 kopija katastarskog plana, provedeno je 10 sudskih presuda i 103 sudska rješenja suda, realizirana su 163 cijepanja parcela na terenu i 53 uplanjenja objekata, zabilježeno je 5.411 pregledanih, potpisanih i dostavljenih …

Osvrt na rad Općinskog vijeća Kakanj za period januar-novembar 2017.godine: 213 tačaka dnevnog reda, 31 program i plan, 71 odluka, 15 rješenja, 38 izvještaja…

U periodu 1.januar – 30.novembar 2017.godine Općinsko vijeće Kakanj je održalo 11 sjednica. Ukupna brojka razmatranih tačaka dnevnog reda iznosi 213. Razmatran je 31 program i plan, 3 tačke su se odnosile na budžet i rebalans, usvojena je 71 odluka, doneseno je 15 rješenja (ZUP), usvojena su 32 zaključka, razmatrano je 38 izvještaja i 5 informacija, usvojeno je 17 akata o …

Ekološke aktivnosti: Novi kamion za pražnjenje kontejnera, podzemni kontejneri, osvijetljena ski-staza Ponijeri, rekonstrukcija dijela sistema daljinskog grijanja, solarna klupa…

U 2017.godini Općina Kakanj je izvršila kupovinu još jednog, četvrtog po redu, specijaliziranog kamiona koji će biti u funkciji održavanja i unapređenja komunalne higijene na području Kaknja. Radi se o kamionu “Volvo” specijaliziranom za pražnjenje podzemnih i običnih kontejnera. Prije ove nove nabavke specijaliziranog kamiona za potrebe Javnog preduzeća “Vodokom” Kakanj, Općina Kakanj je izvršila kupovinu dva kamiona za odvoz smeća …

Ambulante porodične medicine, potpisan ugovor o izgradnji nove sportske dvorane, rekonstrukcija upravne zgrade JU KSC, mobilni radar, alkometar i video-nadzor

Proteklu 2017.godinu u Kaknju obilježila je izgradnja i početak izgradnje nekoliko važnih objekata koji su od općeg interesa. U okviru realizacije druge faze izgradnje ambulante porodične medicine i prostorija Mjesne zajednice Zgošća, Općina Kakanj je uložila 48.966 KM. Počeli su i radovi na realizaciji druge faze radova na izgradnji ambulante porodične medicine u Krševcu. Za ovu svrhu Općina Kakanj je …