Ekološke aktivnosti: Novi kamion za pražnjenje kontejnera, podzemni kontejneri, osvijetljena ski-staza Ponijeri, rekonstrukcija dijela sistema daljinskog grijanja, solarna klupa…

U 2017.godini Općina Kakanj je izvršila kupovinu još jednog, četvrtog po redu, specijaliziranog kamiona koji će biti u funkciji održavanja i unapređenja komunalne higijene na području Kaknja. Radi se o kamionu “Volvo” specijaliziranom za pražnjenje podzemnih i običnih kontejnera. Prije ove nove nabavke specijaliziranog kamiona za potrebe Javnog preduzeća “Vodokom” Kakanj, Općina Kakanj je izvršila kupovinu dva kamiona za odvoz smeća čija je ukupna vrijednost 360.000 KM, te kupovinu specijaliziranog vozila – metilice, tako da je ulaganje Općine Kakanj u svega 2-3 godine u mehanizaciju koja je potrebna za održavanje i unapređenje komunalne higijene prešlo iznos od 500.000 KM.

 

Osim nabavke novih kamiona, Općina Kakanj je u 2017.godinu finansirala i realizaciju druge faze postavljanja podzemnih kontejnera u gradskom području Kaknja. Druga faza je obuhvatila ugradnju podzemnih kontejnera na lokaciji “Stara jama”, u blizini zgrade ŠPD – Ribnica i u blizini NTV IC Kakanj, te ugradnju dodatnih podzemnih kontejnera na lokacijama: ušće Zgošće, Mala ulica, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” (Kakanj 2) i lamele u blizini BIRO-a. Realizacijom druge faze kompletan gradski dio je pokriven podzemnim kontejnerima.

U 2017.godini Općina Kakanj je, kao i prethodne godine, finansirala rekonstrukciju dijela sistema daljinskog grijanja u Kaknju. Za tu svrhu izdvojeno je 330.000 KM.

Realizirano je ili je u fazi realizacije i nekoliko projekata čiji je cilj povećanje energetske efikasnosti. Tako je izvršeno utopljavanje upravne zgrade Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj. Sa Medžlisom Islamske zajednice Kakanj potpisan je sporazum o partnerstvu na osnovu kojeg će Općina Kakanj sufinansirati projekat revitalizacije, obnavljanja, utopljavanja i povećanja energijske efikasnosti javnih objekata na području Kaknja u iznosu od 80.000 KM. Općina Kakanj je finansirala i izradu energijskog audita za Pravoslavnu crkvu svetih apostola Petra i Pavla u Kaknju.

U 2017.godine izvršeno je postavljanje stubova i reflektora čime je osvijetljena ski-staza Ponijeri tako da su sa prvim snježnim danima nove sezone skijanja brojni posjetioci Ponijera uživali u čarima noćnog skijanja.

Tokom zimske sezone Općina Kakanj redovno vikendom, u periodima adekvatnog snježnog ambijenta, osigurava besplatan prijevoz za sve građane do kakanjske vazdušne banje i ski-centra Ponijeri.

U parku Doma kulture u Kaknju u februaru 2017.godine postavljena je solarna klupa koja, između ostalog, ima bežićni punjač mobitela i dvije USB utičnice za mobitel ili tablet.

U okviru Kulturno-sportske manifestacije “Kakanjski dani 2017” u Kaknju je upriličen i Sajam energetske efikasnosti i inovacija.

Tokom 2017.godine realizirane su aktivnosti na uređenju korita obala rijeka i potoka. Ukupna vrijednost realiziranih radova iznosila je 40.000 KM.

I u 2017.godina Općina Kakanj je sufinansirala troškove odvoza otpada iz udaljenih mjesnih zajednica, kao i troškove odvoza otpada sa izletišta Ponijeri.