Inspekcija zaprimila 335 inicijativa-prijava savjesnih građana, umjesto planiranih 4.000 KM vrijednost izdatih novčanih kazni dosegla cifru od 24.760 KM

Tokom 2016.godine Odsjek za inspekcije Općine Kakanj izdao je ukupno 133 prekršajna naloga u ukupnoj vrijednosti od 24.760 KM što je za 6 puta više u odnosu na ranije definiranu plansku projekciju da se u Budžet Općine Kakanj po osnovu kažnjavanja iz nadležnosti inspekcije uplati 4.000 KM.

Općinska inspekcija je obradila ukupno 642 predmeta. Zaprimljeno je i obrađeno 335 inicijativa-prijava savjesnih građana.

Pored redovnih svakodnevnih aktivnosti, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je u tekućoj godini realizirao i aktivnosti na sprečavanju haosa u pogledu predizbornog plakatiranja. Posebne aktivnosti općinski inspektori su proveli i tokom preseljena robne pijace na novu lokaciju.

Općinska inspekcija je izvršila prisilno uklanjanje 17 građevina i 6 drugih predmeta.

Tokom 2016.godine općinski inspektori i eko-redar su radili i u dane vikenda.

Svim savjesnim građanima zahvaljujemo za dojave, sugestije i pomoć koju su pružali inspekciji, te ih pozivamo da nastavimo sa ovakvom praksom koja donosi rezultate. Onima koji su skloni činjenju prekršaja poručujemo da će inspekcija raditi još odlučne i istrajnije jer reda mora biti!