Isplaćene općinske stipendije, osigurana sredstva za prijevoz učenika i studenata, nagrade za učenike generacije, novo vozilo za potrebe Doma zdravlja…

Općina Kakanj svake godine dodjeljuje stipendije i studentima i učenicima srednjih škola, što je rijetkost jer stipendije za studente obično dodjeljuju kantonalna ministarstva koja su nadležna za oblast obrazovanja, dok su rijetke ili gotovo da nema lokalnih zajednica koje stipendiraju učenike srednjih škola. Kakanjski studenti koji ostvaruju izvanredne rezultate pravo na stipendiju ostvaruju automatski bez bodovanja. Također, automatski bez bodovanja pravo na stipendiju ostvaruju i učenici srednjih škola – djeca sa posebnim potrebama, djeca poginulih rudara i djeca iz populacije Roma. Učenik srednje škole koji ponese titulu učenika generacije ostvaruje, automatski bez bodovanja, pravo na stipendiju za prvu godinu studija. Svake godine dodjeljuju se novčane i druge nagrade za učenike koji ostvare zapažene rezultate na školskim takmičenjima i za učenike generacije.

Novitet je sufinansiranje troškova doktorskog studija za nadarene studente sa područja općine Kakanj.

Tokom 2017. godine Općina Kakanj je izvršila sve obaveze u pogledu isplate općinskih stipendija za 166 učenika srednjih škola (visina stipendije po učeniku 300 KM) i 156 studenata (visina stipendije po studentu 800 KM).

Pravo na kantonalnu stipendiju koju dodjeljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u 2017.godini ostvarilo je 108 studenata. U akademskoj 2016/2017. pravo na boračku stipendiju ostvarilo je 117 studenata.

Općina Kakanj finansira i prijevoz učenika i studenata u iznosu od 100 % ili 50 % u ovisnosti od socijalne karte porodice kojoj učenik pripada. U školskoj 2017/2018. pravo na ovu povlasticu ostvaruje 233 učenika i 28 studenata. Općina Kakanj finansira i prijevoz za 13 korisnika Centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Dobrinje (Visoko) sa povlasticom od 100 %, kao i troškove prijevoza 9 učenika sa posebnim potrebama koji pohađaju OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj i Dnevni centar u Zenici, a koji ne mogu koristiti javni prijevoz.

Općina Kakanj finansira i organiziranje općinskih takmičenja osnovaca i srednjoškolaca, te obezbjeđuje novčane nagrade za najbolje učenike sa takmičenja, te za učenike generacije osnovih i srednjih škola. Za učenike generacije osnovnih i srednjih škola isplaćuje se nagrada u novčanom iznosu od 200 KM (11 učenika generacije).

I u  školskoj 2017/2018. godini Općina Kakanj finansira užinu za djecu iz socijalno ugroženih porodica koje ostvaruju stalnu socijalnu pomoć. Za svako dijete izdvaja se po 1 KM za svaki radni dan tokom mjeseca. Sredstva se isplaćuju putem Centra za socijalni rad Kakanj.

Općina Kakanj redovno finansira rad Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, a finansirala je i projekte Privatne predškolske ustanove “Pčelica” Kakanj i za tu svrhu je u 2017.godini izdvojeno 15.000 KM.

Općina Kakanj učestvuje u sufinansiranju rada Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama (Zenica i Dobrinje-Visoko).

U svrhu nabavke novog vozila za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Kakanj Općina Kakanj je u 2017.godini izdvojila 35.000 KM.

Općina Kakanj izdvaja i budžetska sredstva za isplatu jednokratnih novčanih pomoći za svako novorođeno dijete, novčanim izdvajanjima pomaže rad Crvenog križa općine Kakanj i rad Sigurne kuće “Medica” Zenica, izdvaja i novčana sredstva za omladinske projekte, projekte udruženja nacionalnih manjina, projekte udruženja građana, projekte vjerskih zajednica…

Iznos od 18.000 KM opredijeljen je za Udruženje penzionera općine Kakanj u svrhu pomoći socijalno ugroženim penzionerima.