Isplaćene općinske stipendije, osigurana sredstva za prijevoz učenika i studenata, podrška za centre za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama, nagrade za učenike generacije…

Općina Kakanj svake godine dodjeljuje stipendije i studentima i učenicima srednjih škola, što je rijetkost jer stipendije za studente obično dodjeljuju kantonalna ministarstva koja su nadležna za oblast obrazovanja, dok su rijetke ili gotovo da nema lokalnih zajednica koje stipendiraju učenike srednjih škola. Kakanjski studenti koji ostvaruju izvanredne rezultate pravo na stipendiju ostvaruju automatski bez bodovanja. Također, automatski bez bodovanja pravo na stipendiju ostvaruju i učenici srednjih škola – djeca sa posebnim potrebama, djeca poginulih rudara i djeca iz populacije Roma. Učenik srednje škole koji ponese titulu učenika generacije ostvaruje, automatski bez bodovanja, pravo na stipendiju za prvu godinu studija. Svake godine dodjeljuju se novčane i druge nagrade za učenike koji ostvare zapaženje rezultate na školskim takmičenjima i za učenike generacije.

Tokom 2016. godine Općina Kakanj je izvršila sve obaveze u pogledu isplate općinskih stipendija za 166 učenika srednjih škola (visina stipendije po učeniku 300 KM) i 150 studenata (visina stipendije po studentu 800 KM).

Općina Kakanj finansira i prijevoz učenika i studenata u iznosu od 100 % ili 50 % u ovisnosti od socijalne karte porodice kojoj učenik pripada. U školskoj 2016/2017. pravo na ovu povlasticu ostvaruje 270 učenika i 34 studenta. Općina Kakanj finansira i prijevoz za 11 korisnika Centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Dobrinje (Visoko) sa povlasticom od 100 %, kao i troškove prijevoza sedmero učenika sa posebnim potrebama koji pohađaju OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj i Dnevni centar u Zenici, a koji ne mogu koristiti javni prijevoz.

Općina Kakanj finansira i organiziranje općinskih takmičenja osnovaca i srednjoškolaca, te obezbjeđuje novčane nagrade za najbolje učenike sa takmičenja, te za učenike generacije osnovih i srednjih škola. Za učenike generacije osnovnih i srednjih škola isplaćuje se nagrada u novčanom iznosu od 200 KM.

Općina Kakanj je finansirala i općinska školska takmičenja iz matematike, fizike i engleskog jezika.

I u  školskoj 2016/2017. godini Općina Kakanj finansira užinu za djecu iz socijalno ugroženih porodica koje ostvaruju stalnu socijalnu pomoć. Za svako dijete izdvaja se po 1 KM za svaki radni dan tokom mjeseca. Sredstva se isplaćuju putem Centra za socijalni rad Kakanj.

Općina Kakanj redovno finansira rad Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, a finansirala je i 5 projekata predškolskih ustanova kojima Općina nije osnivač i za tu svrhu je do sada plaćeno 15.000 KM.

Općina Kakanj učestvuje u sufinansiranju dnevnih centara za djecu i odrasle sa posebnim potrebama u Zenici i Dobrinju (Visoko).

Zajedno sa UNICEF-om Općina Kakanj finansira projekat “Povećajmo mogućnosti djeci u Kaknju za rano učenje”. Cilj projekta kojeg realizira Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj je afirmacija predškolskog odgoja i obrazovanja u našoj lokalnoj zajednici, s akcentom na djecu slabijeg imovnog stanja (djeca iz porodica Roma i porodica korisnika socijalne pomoći).

Općina Kakanj je partner u realizaciji projekta rekonstrukcije zgrade Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” Kakanj koja je nakon radova poprimila potpuno novi, ljepši i moderniji izgled i zasijala nesvakidašnjim sjajem.