Kontinuirano unapređenje kvalitete pružanju usluga građanima

Izdavanje izvoda trajnog karaktera

Tokom 2013. godine u Kaknju su obavljena 232 vjenčanja. U Centru za pružanje usluga građanima (šalter-sala) izvršene su 59.543 ovjere potpisa, prepisa i rukopisa. Kroz Djelovodnik predmeta i akata provedeno je 4.915 predmeta.

Primljeno je 65.000 stranaka.

2013. godina će biti zapamćena po uvođenju trajnih izvoda iz matičnih knjiga. Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga bez roka važenja počelo je 17. juna 2013. godine. Dok su  iz nekih općina stizale vijesti o problemima i obustavama izdavanja izvoda trajnog karaktera, u Općini Kakanj izdavanje izvoda se odvijalo bez poteškoća. To je rezultat odlične informatičke pripremljenosti, vrhunske spremnosti službenika, ranije izvršenog elektronskog upisa podataka iz matičnih knjiga u baze podataka, te ranije realiziranog uvezivanja putem internet-mreže kakanjskih matičnih ureda u Brnjicu, Kraljevoj Sutjesci i Bilješevu sa Centrom za pružanje usluga u Kaknju.