Općinsko vijeće Kakanj razmatralo 131 tačku dnevnog reda, uveden “eParlament sistem” koji omogućava glasanje elektronskim putem

U 2016. godini Općinsko vijeće Kakanj održalo je 8 sjednica. Razmatrana je 131 tačka dnevnog reda, 26 programa i planova, 38 izvještaja… Postavljeno je, odnosno pokrenuto, 71 vijećničko pitanje i inicijativa. U okviru ukupne brojke od 131 tačke dnevnog reda, 3 se odnosilo na budžet i rebalans budžeta.

Tokom 2016.godine Općina Kakanj je uvela “eParlament sistem” koji omogućava glasanje vijećnika elektronskim putem i upotrebom službenih tablet uređaja za glasanje. Svaki vijećnik koristi po jedan tablet uređaj za glasanje, te korisničko ime i šifru. Nakon prijave, svaka akcija koja se želi izvršiti postiže se dodirom ekrana. Na ovaj način vijećnici potvrđuju prisustvo sjednici, usvajaju zapisnike ili prijavljuju primjedbe, upućuju prijave za izjašnjavanje, glasaju biranjem opcija “za”, protiv” i “suzdržan”, prijavljuju se za diskusiju, ispravku krivog navoda ili povredu poslovnika…  Sistem “eParlament” vijećnicima omogućava pristup materijalima za sjednice, omogućava slanje određenih dokumenata Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, te druge opcije.

Rezultati glasanja elektronskim putem se prikazuju na velikom displeju koji je postavljen u sali Općinskog vijeća Kakanj.