Osvrt na rad Općinskog vijeća Kakanj za period januar-novembar 2017.godine: 213 tačaka dnevnog reda, 31 program i plan, 71 odluka, 15 rješenja, 38 izvještaja…

U periodu 1.januar – 30.novembar 2017.godine Općinsko vijeće Kakanj je održalo 11 sjednica. Ukupna brojka razmatranih tačaka dnevnog reda iznosi 213. Razmatran je 31 program i plan, 3 tačke su se odnosile na budžet i rebalans, usvojena je 71 odluka, doneseno je 15 rješenja (ZUP), usvojena su 32 zaključka, razmatrano je 38 izvještaja i 5 informacija, usvojeno je 17 akata o imenovanjima, razmatrano je 9 ostalih tačaka i akata. Upućeno je 121 vijećničko pitanje, a ukupna brojka podnesenih inicijativa iznosi 126.