Planovi za budućnost: Novi razvojni projekti

Novi razvojni projekti

U budućem period nastavljamo intenzivno jačati poduzetništvo, jačati infrastrukturu, realizirati ekološke projekte poput uvođenja sistema integralnog prikupljanja i zbrinjavanja otpada, te širenja mreže daljinskog grijanja, realizirati projekat zamjene rasvjetnih tijela javne rasvjete LED tehnologijom, nastavljamo i pripremati nove poslovne zone, podsticati poljoprivredne proizvođače…

U budućem periodu naše aktivnosti će biti fokusirane i na osnivanje muzeja, galerije i muzičke škole.

Krajnje je vrijeme da grad Kakanj dobije svoj muzej u kojem bi se čuvali arheološki artefakti, etnološko blago, eksponati iz historije razvoja kakanjske industrije, eksponati iz perioda NOAR-a 1941-1945. i Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995…

Gradu je potrebna i galerija za održavanje  izložbi likovnih radova.

Javnost zna da je Kakanj poznat po muzičkim talentima, ali, nažalost, naš grad nema muzičku školu. Nadamo se da pri realizacije ove zamisli nećemo nailaziti na barijere i birokratska otežavanja obzirom da je obrazovanje nadležnost kantona.

U 2014. godini planiramo graditi zgradu Općine. Općina Kakanj je jedan od rijetkih organa uprave u BiH koji obavlja aktivnosti u zgradi koja nije u njegovom vlasništvu. Zgrada koju trenutno koriste općinske službe i u kojima se građanima pružaju usluge je vlasništvo RMU Kakanj. Radi se o starom i trošnom objektu koji ne pruža mogućnosti da se u potpunosti odgovori izazovima u pogledu pružanju usluga građanima (prostorije službi nisu dostupne osobama sa posebnim potrebama jer postoje arhitektonske barijere,a nema ni lifta, prostor je skučen, zahtijeva detaljnu i skupu rekonstrukciju izuzev manjeg dijela objekta koji je dograđen prije nekoliko godina).

Izgradnjom nove savremene zgrade Općina Kakanj će biti u poziciji da još više poboljša kvalitet usluga koje pruža građanima.

Sve što radimo i što ćemo raditi u budućem periodu bit će u dosluhu sa građanima jer smo razvili brojne modalitete komuniciranja kako bismo od građana dobili povratne informacije o svim pitanjima koja su od općeg interesa.