Rijedak slučaj velike efikasnosti rada organa vlasti u BiH: Ostvarenje plana 300 %

Od 30. novembra 2012. godine kada je održana konstituirajuća sjednica, Općinsko vijeće Kakanj je održalo 14. sjednica. Brojne tačke dnevnog reda su bile razmatrane, njihova konačna brojka iznosi 265. Programom rada Općinskog vijeća bilo je planirano razmotriti tačke dnevnog reda čiji ukupan zbir iznosi 90 , međutim ostvarenje je gotovo 3 puta veće što govori o velikoj efikasnosti izvršne vlasti, načelnika i službi koji u većini slučajeva predlažu tačke dnevnog reda koje su razmatraju, te o efikasnosti Općinskog vijeća koje je ostvarilo učinak kakav se u našoj zemlji rijetko ostvaruje na svim nivoima vlasti.

Brojka razmatranih planova i programa iznosi 26, usvojeno  je 115 odluka, 38 rješenja i 55 zaključaka, razmatrano je 18 informacija i 42 rješenja o imenovanjima, postavljena su 122 vijećnička pitanja, upućeno je 48 inicijativa…