Socijalna zaštita: Dokazana briga o svim članovima zajednice

Putem Centra za socijalni rad Kakanj realizirana su značajna novčana sredstva Budžeta Općine Kakanj za stalnu socijalnu pomoć i druge oblike pomoći. Općina Kakanj je jedina od nekoliko općina Centralne Bosne koja je izvršila svoje obaveze prema Dnevnom centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Dobrinju (Visoko) koji brine o pomenutoj populaciji sa područja nekoliko općina. O ovoj temi je bilo riječi u izvještajima medija.

Općina Kakanj je iznosom od 10.000 KM finansirala projekte udruženja nacionalnih manjina, a sufinansirala je i projekat „Zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici“ kojeg realizira „Medica“ Zenica.