U odnosu na 2015. i 2016.godinu povećan ukupan broj poduzetih preventivnih i represivnih inspekcijskih mjera, povećan i ukupan iznos izrečenih novčanih kazni, a smanjen broj žalbi građana u vezi postupanja općinske inspekcije

U periodu 1.1-30.11.2017.godine, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj je izvršio 284 inspekcijska pregleda po planu, 365 po zahtjevu/inicijativi, 196 po prijavi/nalogu, a izvršene su i 384 kontrole mjera. Sačinjena su 1.642 zapisnika. Sačinjeno je i ispostavljeno 590 rješenja koja sadrže preventivne mjere, te 318 rješenja kojima su propisane represivne mjere.

U pogledu broja poduzetih preventivnih mjera, zabilježeno je rast ukupnog broja za 65 u odnosu na 2016.godinu i rast za čak 207 u odnosu na 2015.godinu.

I u pogledu ukupnog broja poduzetih represivnih mjera zabilježen je rast, i to za 165 više u odnosu na 2016.godinu i za čak 228 više u odnosu na 2015.godinu.

Sačinjeno je i ispostavljeno 49 zaključaka, sačinjene su 284 službene zabilješke, sačinjeno je i ispostavljeno 479 obavijesti/upozorenja, upućeno je 199 poziva.

Upućeno je 96 predmeta/zahtjeva na postupanje nadležnim organima, zaprimljeno je 9 žalbi, od kojih je svih 9 proslijeđeno nadležnim organima.

Zabilježena je manja brojka žalbi građana u vezi postupanja inspekcije. U odnosu na 2017.godinu kada je ukupna brojka žalbi građana iznosi 9, broj žalbi građana u 2016.godini iznosio je 22, a u 2015.godini 23.

Općinski inspektori su poduzeli ukupno 5.120 radnji, od čega komunalna inspektorica Nizama Buza 1.107, komunalna inspektorica Zahida Alić 718, komunalni inspektor Mirsad Delić 772, građevinska inspektorica Safija Ašlama 1.170, sanitarno-vodni inspektor Selver Bašić 335 i komunalni redar Samir Šehić 772.

Ukupna vrijednost novčanih kazni ispostavljenih po rješenjima općinskih inspektora iznosi 32.650 KM, što je za 5.070 KM više u odnosu na 2016.godinu i čak 19.600 KM više u odnosu na 2015.godinu.

Tokom 2017.godine općinska inspekcija je izvršila uklanjanje 6 postavljenih predmeta i 19 građevina.

Radi poboljšanja i prevencije higijensko–sanitarnog stanja i smanjenja svih oblika rizika od nastanka zaraznih bolesti, Općina Kakanj je u 2017.godini za potrebe Odsjeka za inspekcije izvršila nabavku luminometra – aparata za brzu provjeru higijene. Ovaj aparat će koristiti sanitarna inspekcija prilikom kontrole radnih i drugih površina u ugostiteljskim objektima i na drugim javnim mjestima. Nabavkom ovoga instrumenta moguće je na licu mjesta utvrditi higijensko stanje kontrolisanog objekta i pravovremeno poduzeti odgovarajuće mjere.